chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
עברית
עברית

ProLine GNSS GUARD מוכר ע"י סייבר ישראל

עמידות ומוכנות גופים מונחים בפני שיבוש ותקיפה דרך ערוץ GPS - מוכר ע"י מערך הסייבר הלאומי, סייבר ישראל

Anti Spoofing And/Or Jamming

מקלט Westerstrand ProLine GNSS GUARD, הכולל מודול ניתוק/חיבור הנשלט מרחוק ונועד לחבר בצורה מבוקרת את המקלט לשליטת לווייני GPS, Galileo לצורכי סינכרון שעון במערכת קיימת שמבוססת על שעון רובידיום פנימי, הבקר כולל יכולת ניטור סטיית זמן, סחיפה לטווח קצר וארוך ודיוק שפותח ע"י חברת ווסטרסטרנד שבדיה המיוצגת בלעדית בארץ ע"י חברת טרקלין מערכות.

תיאור המערכת:

המערכת בנויה על פי העיקרון שאם אין למערכת קליטה של אותות זמן חיצוניים, הסיכון להפרעה חיצונית אינו קיים. לכן, מקלט ה- GNSS מופעל רק לתקופות קצרות מאוד ובין לבין יציב במיוחד כשמתנד רובידיום משמש כבסיס הזמן. מקלט ה- GNSS מופעל פעמיים ביום לטווח זמן קצר ומוגדר מראש (הניתן לשינוי והגדרה). כאשר המקלט מחובר, נבדקים מהזמן שהתקבל כמה היבטים כגון סטיית זמן, סחיפה לטווח קצר וארוך ודיוק. אם כל הקריטריונים מתקיימים, הזמן מתקבל ומשמש לתיקון המתנד רובידיום ולהפצה למשתמשים השונים. אם הזמן מסיבה כלשהי אינו עומד בדרישות, המקלט מנותק ונוצרת התרעה.

למערכת הפרדה גלוונית מלאה בין כל המודולים כך שאין גישה באמצעות מחשב ברשת תקשורת בין כרטיסי הרשת השונים.

רשימת לקוחות (תשתיות קריטיות):

  • רכבת ישראל המערכת מותקנת בשני מרכזי בקרה במעל 80 תחנות ומשרדי הרכבת
  • רשות שדות התעופה – טרמינל 3 בשני מרכזי בקרה, טרמינל 1 ושדה התעופה חיפה
  • נת"ע – הקו האדום מערכת משולבת
  • חברת חשמל – 47 תחמשים

צרו איתנו קשר למידע נוסף, אנו נשמח לספר לכם עוד!

https://www.gov.il/he/departments/israel_national_cyber_directorate